Privacy en COOKIE statement

2 way VA neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. 2 way VA heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van 2 way VA bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door 2 way VA

2 way VA kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van 2 way VA bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. 2 way VA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: 2 way VA gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren na een ingediend contactformulier op de website.
  • Bezoekersgegevens: op de website van 2 way VA (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. ZIe meer onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website. 

Cookies

2 way VA maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • 2 way VA maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • 2 way VA maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt 2 way VA inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan 2 way VA de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
    De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. 2 way VA heeft hier geen invloed op. 2 way VA heeft Google geen toestemming gegeven om de via 2 way VA verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
    Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. 2 way VA draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

2 way VA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 2 way VA jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt 2 way VA jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@twowayva.nl. 2 way VA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

2 way VA neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 2 way VA heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door 2 way VA of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door 2 way VA verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via hallo@twowayva.nl.

www.twowayva.nl / www.2wayva.nl is een website van 2 way VA. 2 way VA is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 77539257
Telefoon: 030-2378170
E-mailadres: hallo@twowayva.nl 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2 way VA, verzoekt 2 way VA je om zo snel mogelijk contact met 2 way VA op te nemen via hallo@twowayva.nl. 2 way VA zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

2 way VA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Privacyverklaring    |    Contact    |    Template by DreamBrand.nl